ZNALECKÝ POSUDEK

  • Znalecký posudek je jeden z možných důkazů zejména v soudním, někdy i ve správním řízení,
    jehož účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné, a které závisí na odborných znalostech.